X
GO
en-USnl-NL

Kennisbank

 1. Spina mentalis met foramen linguale
 2. Protuberantia mentalis
 3. Foramen mentale
 4. Canalis mandibularis
 5. Voedingskanalen
 6. Corticalis van de onderrand van de mandibula
 7. Linea mylohyoidea
 8. Linea obliqua
 9. Sutura intermaxillaris
 10. Spina nasalis anterior
 11. Begrenzing van de apertura piriformis
 12. Foramen incisivum
 13. Uitgang van de canalis incisivus in de neusholte
 14. Canalis incisivus
 15. Neusseptum
 16. Concha nasalis inferior
 17. Begrenzing van de neusholte
 18. Begrenzing van de sinus maxillaris
 19. Aanhechting van de jukboog
 20. Onderrand van de jukboog
 21. Bovenrand van de jukboog
 22. Arteria alveolaris superior posterior
 23. Processus coronoideus van de mandibula
 24. Hamulus
 25. Lamina lateralis van het pterygoid
 26. Sutura zygomaticomaxillaris
 27. Orbita
 28. Sutura zygomatico-temporalis
 29. Arteria alveolaris superior anterior
 30. Weke delen in de neusholte
 31. Omslagplooi
 32. Omtrek weke delen neus
 33. Neusopening
 34. Bovenlip
 35. Onderlip
 36. Wang
 37. Fossa submandibularis
 38. Tuber maxillae

 1. Mandibular condyle
 2. Neck of mandibular condyle
 3. Coronoid process
 4. Inferoir dental (mandibular) canal
 5. Inferoir border of mandible
 6. Submandibular Fossa
 7. Mental foramen
 8. Body of mandible
 9. Mandibular angle
 10. Ramus
 11. Sigmoid notch
 12. Orbital Margin
 13. Floor of maxillary sinus
 14. Anteroir nasal spine
 15. Hard palate
 16. Zygomatic arch
 17. Lingual foramen
 18. Ear lobe
 19. Incisive foramen
 20. Pterygomaxillary fissure